Přehled příkladů inspirativní praxe podle kritérií


Oblast 1 Koncepce a rámec školy Oblast 2 Pedagogické vedení školy Oblast 3 Kvalita pedagogického sboru Oblast 4 Vzdělávání/Výuka Oblast 5 Vzdělávací výsledky Oblast 6 Podpora dětí/žáků při vzdělávání