Struktura zobrazených kritérií

Kritéria jsou zveřejněna v modifikacích pro jednotlivé stupně vzdělávání, školy a školská zařízení. Celkem je na metodickém portále zveřejněno 11 modifikací:
Pro inspiraci a metodickou podporu škol je model kvalitní školy doplněn databází příkladů inspirativní praxe. U jednotlivých kritérií je připojen jeden nebo více příkladů inspirativní praxe, které ilustrují způsoby dosahování vysoké kvality v konkrétní škole nebo školském zařízení. Některé příklady inspirativní praxe jsou doplněny i o přílohy obsahující i nástroje využívané v dané škole (školském zařízení), které mohou být cennou inspirací i ostatním ředitelům a učitelům a jsou jim poskytnuty v upravitelné podobě pro využití.

Zobrazeni-kriteria-2.png

Dalším odkazem u jednotlivých kritérií jsou metodická doporučení, jimiž se škola může posunout dále směrem k excelenci. Na rozhodnutí a vůli každé školy a každého jednotlivého ředitele či učitele pak je, zda a jakou formou nabídnutou metodickou inspiraci a podporu využije.

Jednotlivá kritéria obsahují i odkaz na kompetenční předpoklady ředitele školy, které mohou pomoci ředitelům identifikovat znalosti, dovednosti nebo postoje, jejichž zkvalitnění je předpokladem dosahování vysoké kvality v daném kritériu.

Některá kritéria jsou doplněna i odkazem na vhodný nástroj pro vlastní hodnocení.

Mezi kritérii je možné se pohybovat i pomocí tlačítek Předchozí kritérium a Následující kritérium.