Další náměty pro realizaci vlastního hodnocení

Na téma „jak dobře realizovat vlastní hodnocení školy“ již toho bylo mnoho napsáno. Doporučit tak lze např. následující zdroje:

Vlastní hodnocení školy by mělo být dobře naplánováno i realizováno. Jednotlivým fázím procesu vlastního hodnocení se věnují bulletiny z projektu Cesta ke kvalitě:
  1. Plánování
  2. Volba evaluačních nástrojů
  3. Zpracování dat a jejich interpretace
  4. Tvorba zpráv z vlastního hodnocení
  5. Metaevaluace – zhodnocení procestu vlastního hodnocení
Souhrnně lze klíčové informace z těchto bulletinů nalézt v následující publikaci, jejíž struktura kapitol odráží jednotlivé fáze vlastního hodnocení školy:
  • Hrubá, J., Chvál, M. (Eds.), (2019). Na cestě ke kvalitní škole. Praha: Wolters Kluwer.
Zejména začátečníkům lze doporučit publikaci učebnicového typu:
  • Vašťatková, J. (2006). Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: Univerzita Palackého.
Následující publikace je již strukturována podle kritérií kvalitní školy a jsou v ní uvedeny doporučené evaluační nástroje pro sledování kvality v jednotlivých kritériích.
  • Chvál, M. (2018). Na naší škole nám záleží: jak sledovat a hodnotit kvalitu školy. Praha: Portál.