Přehled nástrojů pro vlastní hodnocení

Nástroje pro vlastní hodnocení úmístěné na metodickém portále vychází z nástrojů využívaných Českou školní inspekcí pro externí hodnocení. Dále jsou zde převzaty některé nástroje vytvořené například v rámci projektu Cesta ke kvalitě, případně v jiných projektech a v neposlední řadě jsou zde nabízeny i nástroje, které byly vytvořeny pro podporu vlastního hodnocení ve vazbě na kritéria a které jsou vytvářeny za spolupráce široké skupiny spolupracujících ředitelů.

Přínosem zde zveřejněných nástrojů je jejich umístění také v InspIS DATA, tak aby je nebylo nejen nutné tisknout, ale zároveň bylo možné po jejich vyplnění vytvořit přehledný souhrnný report. Soubor zveřejněných nástrojů bude postupně rozšiřován. Každý nástroj bude vždy ve formě upravitelné v MS Wordu, tak aby si jej mohl ředitel nebo učitel přizpůsobit svým potřebám. Zároveň budou nástroje postupně zveřejňovány i v InspIS DATA tak, aby škola mohla využít jejich automatické vyhodnocení a získat souhrnný report. Nástroje umístěné v InspIS DATA nebude možné upravovat, ale bude možné využívat připravených reportů

Přehled nástrojů bude postupně rozšiřován na základě spolupráce s řediteli škol. Jednotlivé nástroje jsou také dostupné z odkazu u jednotlivých kritérií.
 
Uvedený přehled nástrojů pro vlastní hodnocení obsahuje vhodné nástroje ve vazbě na kritéria. Před využitím každého z nástrojů je důležité dobře se s ním seznámit

Nástroje pro více kritérií 
Nástroje pro jednotlivá kritéria