Kompetenční předpoklady ředitele školy

Kompetenční předpoklady ředitele školy vzhledem ke kritériím slouží jako přehled širokého spektra znalostí, dovedností i postojů, které mohou souviset s kvalitou školy v daném kritériu. Jejich cílem je především inspirovat ředitele školy, v jakých tématech by bylo vhodné se vzdělávat. Pokud při seznámení s jednotlivými částmi kompetenčních předpokladů získá ředitel školy dojem, že je rozsah předpokládaných znalostí, dovedností nebo postojů příliš široký, tak je vhodné omezit se na kritéria, ve kterých se chce škola zkvalitnit. Pokud i přes toto zúžení je rozsah stále příliš široký, je vhodné zvolit jednu, dvě oblasti a jim se ve svém rozvoji věnovat.

Kompetenční předpoklady jsou členěny podle jednotlivých kritérií. U každého kritéria jsou uvedeny příklady znalostí, dovedností a postojů. Uvedené kompetenční předpoklady nemohou být úplné a jejich doplnění podle konkrétní situace je samozřejmě možné a vhodné.

 

1 Koncepce a rámec školy

1.11.21.31.41.5
 

2 Pedagogické vedení školy

2.12.22.32.42.5
 

3 Kvalita pedagogického sboru

3.13.23.33.43.5
 

4 Výuka (vzdělávání)

4.14.24.34.4
 

5 Vzdělávací výsledky žáků

5.15.25.35.4


6 Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

6.16.26.3