Přehled příkladů inspirativní praxe podle modifikací

V přehledu je uvedeno 85 příkladů inspirativní praxe. Jedná se o 19 příkladů z mateřských škol, 37 ze základních škol, 20 ze středních škol, z toho 5 gymnázií, 1 z vyšší odborné školy, 5 ze základních uměleckých škol, 2 ze středisek volného času a 1 z diagnostického ústavu a střediska výchovné péče. Každé kritérium je pokryto dvěma až pěti příklady a odkaz na příklad inspirativní praxe je u popisu kritéria.

Vyšší odborné vzdělávání Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy