3.2

Doporučené znalosti:

  • zná různé způsoby rozvoje komunikačních dovedností pedagogů
  • zná a je schopen používat komunikační a vyjednávací techniky (např. základy konstruktivní asertivní komunikace)

Doporučené dovednosti:

  • sleduje a vyhodnocuje kvalitu komunikace pedagogů se žáky a rodiči
  • uplatňuje a prosazuje zásady konstruktivní asertivní komunikace

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

  • je asertivní, empatický, přijímá odpovědnost za vzdělávání žáků