4.4

Doporučené znalosti:

  • má přehled o technikách, kterými lze rozvíjet pozitivní sebepojetí a sebevědomí, psychickou zdatnost i odolnost u pedagogů i žáků

Doporučené dovednosti:

  • zajišťuje rozvoj psychické zdatnosti, odolnosti i sebevědomí a pozitivního sebepojetí u pedagogů i žáků

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

  • sám je psychicky zdatný, odolný, sebevědomý