2.4

Doporučené znalosti:

  • zná nezbytné materiální podmínky pro vzdělávání různých skupin žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) a nadaných žáků
  • zná efektivní způsoby vyhodnocování souladu materiálních podmínek s potřebami žáků a jejich zkvalitňování
  • zná různé účinné strategie pro zajištění, udržování a rozvoj potřebných materiálních podmínek
  • zná a je schopen používat komunikační a vyjednávací techniky (např. základy konstruktivní asertivní komunikace)

Doporučené dovednosti:

  • plánuje rozvoj a rozvíjí postupně materiální podmínky vzhledem k potřebám žáků, ŠVP a dalším koncepčním dokumentům
  • systematicky získává informace o stavu i účelnosti využívání materiálních podmínek a reaguje na ně v plánování vzdělávání
  • zajišťuje efektivní údržbu, obnovu a zlepšování materiálních podmínek, a to i vyjednáváním a spoluprací s odpovídajícími partnery

Doporučené osobnostní předpoklady/postojové nastavení:

  • je si vědom významu dobrých materiálních podmínek pro vzdělávání vedoucímu k maximálnímu rozvoji každého žáka