Přehled námětů a inspirací

Přehled připravených námětů a inspirací

Pro inspiraci vedení škol jsou v této části k dispozici příklady inspirativní praxe, které relativně velmi podrobně popisují inspirativní praxi v konkrétní škole. Kromě popisu reality v dané škole jsou součástí i dokumenty, které škola poskytla touto cestou pro využití i ostatním školám. 

Mezi náměty jsou také zařazena také různě orientovaná metodická doporučení. Na ně pak navazují speciální metodická doporučení pro oblast 6 v kritériích: Podpora dětí/žáků při vzdělávání, která konkretizují podporu žákům při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání, ale i v dalších klíčových situacích. 

Inspiraci mohou školám a učitelům přinášet i publikace s uvolněnými úlohami, které kromě úloh vždy přináší i další didaktické podněty pro práci ve třídách. Některé náměty pro práci ve třídách je možné získat i v nabízených vzdělávacích programech
 
Další inspiraci mohou přinést i videa věnovaná zjištěním a doporučením České školní inspekce umístěná na YouTube.
 
Pro inspiraci je uveřejněn i přehled informačních systémů nabízených Českou školní inspekcí a podpora jejich využívání.