Videa na YouTube

Česká školní inspekce má svůj profil i na platformě YouTube. V něm jsou průběžně zveřejňována různá videa, která mohou být inspirací pro vedení škol nebo pedagogy.

Kvalita a efektivita 2021/2022
Důležitá data z Výroční zprávy ČŠI za školní rok 2021/2022. Vybraná zjištění ke kvalitě a efektivitě vzdělávání. Kvalita předškolního, základního a středního vzdělávání. Vliv osnov na výsledky žáků. Připravenost učitelů na změnu. 


Jak zvyšovat kvalitu vzdělávání v českých školách 

Záznamy vystoupení z konference České školní inspekce s představením přístupů, námětů, postupů a inspirací pro zvyšování kvality vzdělávání ve škole.
Odkaz na záznamy vystoupení z konference na YouTube


Zkušenosti s implementací klíčových kompetencí ve vzdělávání v systému Evropských škol
Záznamy vystoupení z on-line konference České školní inspekce představující zkušenosti Evropských škol s implementací klíčových kompetencí Evropského referenčního rámce pro celoživotní učení ve vzdělávání.
Odkaz na záznamy vystoupení z konference na YouTube


České školství v mapách
Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Charakteristiky českých vzdělávacích dat na úrovni okresů. Množství dosud nezveřejněných dat a informací v podobě přehledných kartogramů. Zaměření na mateřské, základní i střední školy.

Prezentace ke zjištěním PIRLS 2021
V tomto videu se dozvíte o aktuálních zjištěních z mezinárodního šetření PIRLS 2021, které hodnotí čtenářské dovednosti českých žáků 4. ročníku ZŠ ve srovnání s ostatními zeměmi. Zapojeno bylo celkem 57 zemí a více než 400 000 žáků. Kromě úrovně čtenářských dovedností PIRLS také analyzuje kontextové informace o výuce, rodinném prostředí a postojích ke čtení, což přináší cenné poznatky pro efektivní řízení vzdělávacího systému.​


PISA 2018: Čtenářství ve 21. století
Videoprezentace k sekundární analýze výsledků PISA 2018 obsahuje témata čtenářské strategie pro úspěšné vzdělávání, důraz na čtení elektronických textů a informací z webů, práci s informacemi a kritické myšlení.

PISA 2018: Růstové nastavení mysli a výsledky vzdělávání žáků
Videoprezentace vybraných zjištění ze sekundární analýzy zaměřené na nastavení mysli žáků. Obsahem videoprezentace jsou témata růstového fixního myšlení a jejich vliv na vzdělávací výsledky. Dále socio-emoční charakteristiky žáků odrážející způsob jejich uvažování. Doplněna je využitelností zjištění z PISA 2018 v českých školách a doporučením a náměty pro školy i učitele.


Inspirace ze sekundárních analýz PISA a TALIS 2018
Videoprezentace obsahuje inspirace plynoucí z mezinárodních zjišťování, které jsou využitelné v českých školách.