Videa na YouTube

Česká školní inspekce má svůj profil i na platformě YouTube. V něm jsou průběžně zveřejňována různá videa, která mohou být inspirativní pro vedení škol nebo pedagogiky.

Kvalita a efektivita 2022/2023

Důležitá data z Výroční zprávy ČŠI za školní rok 2022/2023 . Vzdělávací výsledky žáků. Podceňované faktory s vlivem na vzdělávání. Revize RVP jako příležitost k proměně výuky. Kam směřovat výdaje do vzděláváníJak zvyšovat kvalitu vzdělávání v českých školách 

Záznamy vystoupení z konference České školní inspekce s představením přístupů, námětů, postupů a inspirací pro zvyšování kvality vzdělávání ve škole.
Odkaz na záznamy vystoupení z konference na YouTube


Zkušenosti s implementací klíčových kompetencí ve vzdělávání v systému Evropských škol
Záznamy vystoupení z on-line konference České školní inspekce představující zkušenosti Evropských škol s implementací klíčových kompetencí Evropského referenčního rámce pro celoživotní učení ve vzdělávání. České školství v mapách Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Charakteristiky českých vzdělávacích dat na úrovni okresů . dosud nezveřejněných dat a informací v podobě přehledných kartogramů . Zaměření na mateřské, základní a střední školy.
Odkaz na záznamy vystoupení z konference na YouTube
 

České školství v mapách
Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Charakteristiky českých vzdělávacích dat na úrovni okresů. dosud nezveřejněných dat a informací v podobě přehledných kartogramů . Zaměření na mateřské, základní a střední školy .


Prezentace ke zjištěním PIRLS 2021
V tomto videu se dozvíte o aktuálních zjištěních z mezinárodního šetření PIRLS 2021, které hodnotí čtenářské dovednosti českých žáků 4. ročníku ZŠ ve srovnání s ostatními zeměmi. Zapojeno bylo celkem 57 zemí a více než 400 000 žáků. Kromě úrovně čtenářských dovedností PIRLS také analyzuje kontextové informace o výuce, rodinném prostředí a postojích ke čtení, což přináší cenné poznatky pro efektivní řízení vzdělávacího systému.

 

Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností PIRLS 2021
Představení inspirativní publikace pro rozvoj čtenářských dovedností.
PISA
2018: Čtenářství ve 21. století Videoprezentace k sekundární analýze výsledků PISA 2018 obsahuje témata čtenářské strategie pro úspěšné vzdělávání , důraz na čtení elektronických textů a informace z webů, práce s informacemi a kritické myšlení .

PISA 2018: Růstové nastavení mysli a výsledky vzdělávání žáků
Videoprezentace vybraných zjištění ze sekundární analýzy zaměřené na nastavení mysli žáků . Obsahem videoprezentace jsou témata růstového fixního myšlení a jejich vliv na vzdělávací výsledky . Dále socio-emoční charakteristiky žáků odrážející způsob jejich uvažování. Doplněna je využitelnost zjištění z PISA 2018 v českých školách a doporučením a náměty pro školy i učitele.


Inspirace ze sekundární analýzy PISA a TALIS 2018
Videoprezentace obsahující inspiraci plynoucí z mezinárodních pojišťoven , které jsou využitelné v českých školách.