Informační systémy České školní inspekce

Česká školní inspekce k podpoře své práce i k podpoře práce škol školských zařízení využívá nejrůznější informační systémy, které byly vyvinuty přímo pro tyto specifické potřeby. Prostřednictvím některých z těchto systémů vykonávají školy část svých zákonných povinností vůči České školní inspekci, jiné pak mohou být využívány přímo jednotlivými školami v rámci metodické podpory jejich práce nebo přímo při autoevaluačních aktivitách. Jde o systémy InspIS (inspekční informační systém), přičemž pro školy jsou využitelné zejména následující moduly

  • InspIS-DATA.jpg
  • InspIS-SET.jpg
  • InspIS-SVP.jpg
  • InspIS-PORTAL.jpg
  • InspIS-HELPDESK.jpg
  • InspIS-E-LEARNING_b.jpg
  • InspIS_FITPA_logo

Registrační formulář pro ředitele škol, kteří doposud nemají účet v InspIS DATA