Nabídka vzdělávacích programů

Prezenční vzdělávání učitelů pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ. Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se prezenčně přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.). V nabídce jsou dva typy seminářů.

První vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodních šetřeni TIMSS a PIRLS s cílem podpořit zvyšování kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Tento program je tedy určen zejména elementaristům, účast učitelů 2. stupně ZŠ je však také možná.
 
Druhý vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodního šetřeni PISA s cílem poskytnout inspiraci pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na 2. stupni ZŠ a na . Tento program je tedy určen primárně učitelům působícím na 2. stupni ZŠ a na středních školách. I zde však platí, že se do něj mohou přihlásit také učitelé 1. stupně ZŠ. Další informace jsou k dispozici v samostatném článku níže.
Vzdělávací programy


On-line vzdělávací program pro učitele: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech na 2. stupni ZŠ a na SŠ (PISA)

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření PISA přímo ve výuce připravila Česká školní inspekce také dva specifické vzdělávací moduly, které jsou zaměřeny výlučně na rozvoj čtenářských dovedností žáků a které jsou nabízeny pouze distančně prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Účast na těchto programech je zcela zdarma. 
Jeden webinářový modul (A) se věnuje rozvoji čtenářských dovedností žáků v odborném vzdělávání a určen je primárně pro učitele středních odborných škol. Druhý modul (B) se věnuje mezipředmětovému významu rozvoje čtenářských dovednostípřírodovědných předmětech a je vhodný primárně pro učitele základních škol a víceletých gymnázií
Vzdělávací program


On-line vzdělávací program pro učitele: Inspirace pro rozvoj čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ (PIRLS a TIMSS)

Mezinárodní šetření výsledků vzdělávání slouží především jako prvek externího hodnocení českého vzdělávacího systému a nabízí možnost porovnání s dalšími rozvinutými zeměmi. Pravidelné a dlouhodobé zapojování České republiky umožňuje sledovat vývoj ve výsledcích žáků včetně mapování jejich silných a slabých stránek. Zároveň testové úlohy z mezinárodních šetření představují zajímavou didaktickou inspiraci.

Pro práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PIRLS a TIMSS přímo ve výuce připravila Česká školní inspekce on-line vzdělávání pro učitele, které se zaměřuje na možnosti rozvoje čtenářských, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků v mezipředmětovém kontextu. Program je určen primárně pro učitele prvního stupně základních škol.
Vzdělávací program