Hospitační záznamy

Hodnocení výuky prostřednictvím hospitací je zcela klíčovou činností České školní inspekce. Opírá se o ni inspekční hodnocení průběhu vzdělávání, do výuky se promítají podmínky vzdělávání a výuka je prostředkem k dosahování výsledků vzdělávání. Proto z celého spektra inspekčních formulářů jsou především hospitační záznamy každoročně předmětem posuzování a úprav opřených zejména o poznatky z virtuálních hospitací a o zkušenosti inspekčních pracovníků přímo z ostrého použití v běžné inspekční činnosti. Kvalitu hospitačních formulářů mimo jiné dokládá i zájem ředitelů škol o poskytnutí hospitačních formulářů pro jejich vlastní hodnocení výuky v jejich škole. Proto Česká školní inspekce dává ředitelům škol k dispozici hospitační formulář pro předškolní, základní i střední vzdělávání. Z obsahu hospitačního formuláře je patrné, které aspekty výuky jsou z hlediska hodnocení její kvality vnímány jako prioritní, jaká kritéria jsou z hlediska posuzování kvality výuky relevantní a v čem lze spatřovat kvalitu vzdělávání na úrovni jednotlivé vyučovací hodiny. Ředitelé škol mohou hospitační záznam využít jako celek, mohou z něj ale také vybrat pouze některé položky, pokud je jejich hospitační činnost zaměřena je na některý aspekt výuky (například činnost učitele nebo činnosti žáků).

Kromě dostupných hospitačních záznamů pro stažení a vytisknutí byly pro školy zpřístupněny i hospitační záznamy v InspIS DATA. Výhodou záznamů v on-line prostředí je dostupnost souhrnného vyhodnocení reportu přehled z hospitací. Takto byl zpřístupněn hospitační záznam pro základní a střední vzdělávání pod názvem Strukturovaný hospitační záznam, hospitační záznam pro předškolní vzdělávání pod názvem Hospitační záznam PV a hospitační záznam pro základní umělecké vzdělávání pod názvem Hospitační záznam ZUV. Stručný návod pro strukturovaný hospitační záznam je podobný i pro hospitační záznam PV a ZUV.  

Podrobný návod na využití strukturovaného hospitačního záznamu.

 
Hospitační záznam pro předškolní vzdělávání v pdf
Hospitační záznam pro předškolní vzdělávání v MS Word
Hospitační záznam pro základní vzdělávání v pdf
Hospitační záznam pro základní vzdělávání v MS Word
Hospitační záznam pro střední vzdělávání v pdf
Hospitační záznam pro střední vzdělávání v MS Word