Hospitační záznamy

Hodnocení výuky prostřednictvím hospitací je zcela klíčovou činností České školní inspekce. Opírá se o ni inspekční hodnocení průběhu vzdělávání, do výuky se promítají podmínky vzdělávání a výuka je prostředkem k dosahování výsledků vzdělávání. Proto z celého spektra inspekčních formulářů jsou především hospitační záznamy každoročně předmětem posuzování a úprav opřených zejména o poznatky z virtuálních hospitací a o zkušenosti inspekčních pracovníků přímo z ostrého použití v běžné inspekční činnosti. Kvalitu hospitačních formulářů mimo jiné dokládá i zájem ředitelů škol o poskytnutí hospitačních formulářů pro jejich vlastní hodnocení výuky v jejich škole. Proto Česká školní inspekce dává ředitelům škol k dispozici hospitační formulář pro předškolní, základní i střední vzdělávání. Z obsahu hospitačního formuláře je patrné, které aspekty výuky jsou z hlediska hodnocení její kvality vnímány jako prioritní, jaká kritéria jsou z hlediska posuzování kvality výuky relevantní a v čem lze spatřovat kvalitu vzdělávání na úrovni jednotlivé vyučovací hodiny. Ředitelé škol mohou hospitační záznam využít jako celek, mohou z něj ale také vybrat pouze některé položky, pokud je jejich hospitační činnost zaměřena je na některý aspekt výuky (například činnost učitele nebo činnosti žáků).

Hospitační záznam pro základní vzdělávání je také dostupný v InspIS DATA  i s reportem přehledu z hospitací.
Podrobný návod na využití strukturovaného hospitačního záznamu pro základní vzdělávání.

 
Hospitační záznam pro předškolní vzdělávání v pdf
Hospitační záznam pro předškolní vzdělávání v MS Word
Hospitační záznam pro základní vzdělávání v pdf
Hospitační záznam pro základní vzdělávání v MS Word
Hospitační záznam pro střední vzdělávání v pdf
Hospitační záznam pro střední vzdělávání v MS Word