Doporučení pro zajištění respektujícího přístupu k dětem

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte dostatečný prostor pro iniciativu dětí a podporujte jejich sounáležitost se školou. Poskytněte jim příležitost přijmout odpovědnost. Nedělejte za ně nic, co mohou udělat sami.
 

Důležitá

  • Inspirujte a podporujte pořádání školních akcí, v jejichž rámci dochází k vzájemnému poznávání a intenzivní neformální komunikaci dětí a pedagogů v situacích mimo pravidelné vzdělávání, ale také sebepoznání pedagogů (exkurze, besedy, přednášky, sportovní turnaje, společné akce školní i mimoškolní). 
  • Vytvářejte podmínky pro formální a neformální setkávání a komunikaci vedení školy a dětí

úvodní vysvětlení
kritérium