Metodická doporučení ke kritériím hodnocení - modifikace pro předškolní vzdělávání

1   Koncepce a rámec školy 2    Pedagogické vedení školy 3    Kvalita pedagogického sboru 4    Vzdělávání 5    Vzdělávací výsledky 6    Podpora dětí při vzdělávání (rovné příležitosti)