3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s dětmi, rodiči i kolegy vstřícný, respektující pří