1.4 Mateřská škola je vstřícné a bezpečné místo pro děti, jejich rodiče i pedagogy