Doporučení pro provádění hodnocení pedagogů a poskytování zpětné vazby

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější
 
  • Systém hodnocení pedagogických pracovníků na škole vytvářejte a aktualizujte společně s pedagogy. Zvýšíte tím jejich schopnost vlastního hodnocení a přispějete k snazší akceptaci dohodnutých pravidel.
  • Seznamte všechny pedagogy s nastavenými pravidly pro hodnocení jejich práce. Ujistěte se, že všichni pravidlům porozuměli.
Důležitá
 
  • Zaveďte systém pravidelné analýzy a hodnocení činnosti pedagogů. Rozsah a výsledky této činnosti vyhodnocujte a využívejte pro další cílenou podporu pedagogů. Zvažujte nezbytný rozsah dokumentace, nejde o další papíry.
  • Zjišťujte potřeby pedagogů a poskytujte jim zpětnou vazbu, s cílem podpořit jejich osobní a profesní rozvoj. Využívejte pro tento účel i činnost mentorů a koučů, pokud je to ve vašich možnostech.

úvodní vysvětlení
kritérium