2.3 Vedení střediska usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro zájmové vzdělávání, c