Metodická doporučení ke kritériím hodnocení - modifikace pro střediska volného času

1    Koncepce a rámec střediska 2    Pedagogické vedení střediska 3    Kvalita pedagogického sboru 4    Zájmové vzdělávání 5    Vzdělávací výsledky účastníků 6    Podpora účastníků při vzdělávání (rovné příležitosti)