Doporučení pro podporu začínajícím pedagogům

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvořte, realizujte a vyhodnocujte adaptační program pro začínající pedagogické pracovníky.
  • ​Vytvořte podmínky k realizaci adaptačního programu a personální podpory začínajícím pedagogům.

úvodní vysvětlení
kritérium