Doporučení pro podporu zapojení účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Využívejte příležitostí pro zapojení účastníků do tvorby společných pravidel, dbejte na jejich smysluplné dodržování.

Důležitá
 
  • ​Komunikujte s účastníky na partnerské úrovni, poskytujte jim prostor k diskuzi, sebehodnocení i hodnocení druhých, učte je samostatnému a správnému rozhodování.

úvodní vysvětlení
kritérium