2.2 Vedení střediska aktivně vytváří zdravé klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, účastníky i vzáje