Doporučení pro využívání ŠVP

 

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Aktualizujte/inovujte ŠVP na základě dosahovaných výsledků vzdělávání. Úpravy provádějte ve vhodných intervalech.

Důležitá

  • Využívejte ŠVP pro plánování i vyhodnocování zájmového vzdělávání, např. pro tvorbu cílů a náplní jednotlivých činností střediska, evaluaci výsledků apod.
  • Diskutujte a komunikujte s pedagogy, dalšími středisky, odbornou veřejností a rodiči účastníků o procesech a výsledcích vzdělávání podle vašeho ŠVP. Jejich názory analyzujte a případně využijte při úpravách a změnách ŠVP.
Méně důležitá
 
  • Využívejte dostupné, kvalitní informační zdroje, obsahující příklady inspirativní praxe z jiných středisek.

úvodní vysvětlení
kritérium