Okamžitý snímek školy

Nástroj Okamžitý snímek školy je nabízen vedení škol jako jednoduchý podpůrný nástroj pro řízení kvality podmínek, procesu a výsledků vzdělávání. Je určen pro rychlé, orientační posouzení naplňování kritérií kvalitní školy ze strany samotných škol. Je součástí souboru nástrojů pro podporu procesu vlastního hodnocení škol. Okamžitý snímek je sestaven tak, aby jej mohl použít vedoucí pracovník nebo pedagog školy s využitím vlastní zkušenosti. Nic dalšího není potřeba. Výhodou je, že Okamžitý snímek mapuje obsahově stejné oblasti a kritéria, které sleduje a hodnotí Česká školní inspekce. Může tedy dobře posloužit k porovnání toho, jak školu externě hodnotila Česká školní inspekce a jak ji v daný okamžik vidí vedení školy nebo učitelé.
 

Využití nástroje

Použití nástroje je velmi snadné, obsahuje soubor indikátorů/výroků k jednotlivým kritériím, které popisují/charakterizují žádoucí stav a současně je snadné se k nim vyjádřit na čtyřstupňové škále (určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne). Práce s nástrojem v InspIS DATA zabere jen několik minut a výsledkem je automaticky generovaný report, který upozorní na ta kritéria, kterým je vhodné věnovat větší pozornost.

Nástroj Okamžitý snímek školy je možné v InspIS DATA vyplnit dvěma základními způsoby:

 
  1. Vyplnění ředitelem školy
  2. Vyplnění ředitelem a dalšími pedagogickými pracovníky
Využitím Okamžitého snímku školy zároveň vedení školy získá možnost porovnat svoje (byť jen orientační) výsledky s hodnocením České školní inspekce. Pokud se vedení školy rozhodne zapojit do využití nástroje i pedagogy, dostane ve výsledném reportu zajímavou informaci o tom, zda je pohled vedení školy shodný/podobný s průměrným hodnocením pedagogických pracovníků, i o tom, jak výrazně se pedagogičtí pracovníci shodují v hodnocení jednotlivých kritérií.

Okamžitý snímek školy je určen školám. Vložená data nejsou a nebudou v žádné podobě dostupná České školní inspekci a neslouží a nebudou sloužit ani k porovnávání nebo hodnocení jednotlivých škol.  

 

Doporučený postup při výběru témat pro vlastní hodnocení školy:

  1. Ve všech následujících krocích se řiďte heslem: Méně cílů znamená větší pravděpodobnost jejich dosažení (na počátku je možné se soustředit i jen na jedno kritérium).
  2. Vyplňte a vyhodnoťte Okamžitý snímek školy.
  3. Seznamte se popisem/popisy kritéria/kritérií, kterému/kterým je vhodné věnovat větší pozornost (je možné, že Vaše hodnocení v Okamžitém snímku školy bylo ovlivněno odlišným porozuměním danému kritériu, resp. výroku).
  4. Seznamte se s doporučením pro ředitele v daném kritériu (je možné, že bude zapotřebí se nejprve něco dalšího dozvědět, naučit apod.).
  5. Seznamte se s metodickými doporučeními pro dané kritérium (je pravděpodobné, že něco již v dané oblasti realizujete; rozhodně se i v tomto případě řiďte bodem 1 – výběr jednoho, dvou doporučení bude znamenat větší efekt než snaha realizovat najednou vše).
  6. Seznamte se s příkladem inspirativní praxe, který popisuje zkušenosti ze školy, které se daří v daném kritériu zvyšovat kvalitu.
  7. Seznamte se doporučenými nástroji pro detailnější hodnocení v daném kritériu (není nutné si vybírat jen ty, které jsou uvedeny na metodickém webu, můžete využít i jiné zdroje, pokud jsou nástroje osvědčené a přináší v daném kritériu pozitivní výsledek).
  8. Vytvořte si plán vlastního hodnocení ve vybraných kritériích (pro plánování můžete využít nástroj v InspIS ŠVP).

Přílohy: