Okamžitý snímek školy v InspIS DATA

Nástroj Okamžitý snímek školy je umístěn v autoevaluační části InspIS DATA. Přístup k němu má určitě vždy ředitel školy. Po vstupu do InspIS DATA (resp. po přihlášení) vyberte z dostupných karet kartu Autoevaluace.
    Autoevaluace3.jpg   Autoevaluace2.jpg

Kliknutím na odkaz Ukázat vše nebo Více v dolní části karty Autoevaluace se zobrazí Autoevaluace - Přehled využitých autoevaluačních nástrojů. V něm je možné buď vybrat z již založených nástrojů, nebo založit nový kliknutím na tuto možnost.
      Vyber2.jpg

Při zakládání nového nástroje je nejprve nutné vybrat šablonu v přehledu dostupných šablon. Výběr se provede kliknutím na název.
 
       Vyber3.jpg

Založení zvolené šablony se dokončí kliknutím na zelené tlačítko s názvem Dokončit.
       Zalozeni-2.jpg
Pokud je nástroj Okamžitý snímek již založen, je možné kliknout na odkaz Okamžitý snímek školy a tím se dostanete na stránku, kde získáte bližší informace o nástroji Okamžitý snímek školy i o tom, k čemu slouží. Najdete zde také rady, jak s tímto nástrojem pracovat a efektivně jej využívat. Jsou zde uvedeny i informace, které jsou uvedeny níže. Nástroj je určen pro Vás, uložené odpovědi se nikam neodesílají.
uvod-2.png
Průvodce nástrojem zahrnuje dohromady 3 kroky, mezi nimiž se lze pohybovat pomocí odkazů Předchozí krok  a Další krok.
posuny.png
V prvním kroku je možné hned vyplnit ředitelský dotazník Okamžitý snímek školy pomocí tlačítka Vyplnit dotazník pro ředitele.
     reditel.png
Ve druhém kroku je možné vygenerovat anketní dotazníky Okamžitý snímek školy pro další členy pedagogického sboru, kteří budou do autoevaluace zapojeni.
       pedagog-(2).png
Po volbě Vytvořit dotazníky pro pedagogy lze v novém dialogovém okně pomocí pole Kolikrát zadat konkrétní počet dotazníků. Zároveň je možné zvolit hodnotu, od které budou generovány přístupové PINy pro pedagogy, aby se každý dostal právě k jednomu dotazníku. Po provedené volbě je nutné Uložit změny.
Zvolený počet dotazníků Okamžitý snímek školy k vyplnění pro pedagogy je následně přidán.

pedagog-2-(1).png

Přístup a PIN pro pedagogy lze vytisknout pomocí volby Tisková sestava s instrukcemi pro přihlášení.
tiskova-sestava-(4).png

Volbou Tisková sestava s instrukcemi pro přihlášení se otevře nové okno s jednotlivými přihlašovacími údaji pro pedagogy, které je možné vytisknout a předat náhodně pedagogům, aby byla zaručena anonymita, pokud ji považujete za důležitou.

2-krok-PINy-(1).png

Vyplnění dotazníku je podobné jako vyplňování jiných dotazníků, o které jste během inspekční činnosti požádáni. Pokud by některá otázka nebyla zodpovězena, tak Kontrola formuláře na nevyplněnou otázku upozorní a je možné prostým kliknutím na uvedenou položku přejít zpět do dotazníku a vyplnit ji.

formular-(1).png
Po vyplnění zadaných dotazníků je snadné získat souhrnný report kliknutím na možnost Tisková sestava s výsledky
vysledky-(1).png

V reportu naleznete jednak souhrnné hodnocení v jednotlivých kritériích z pohledu ředitele školy, jednak průměrné souhrnné hodnocení za všechny dotazníky vyplněné pedagogy. Zobrazí se také podíl jednotlivých odpovědí v daném kritériu, který naznačuje míru shody uvnitř skupiny pedagogů na hodnocení v daném kritériu. V posledním sloupci se může objevit kriteriální hodnocení na základě posledního externího hodnocení v rámci komplexní inspekční činnosti. V reportu je také možné sledovat shodu a rozdíly v hodnocení. U kritérií, která vyjdou jako nejslabší, je vhodné postupovat v souladu s doporučeným postupem při výběru témat pro vlastní hodnocení školy u nástroje Okamžitý snímek školy.