Doporučení pro zkvalitnění osobnostního rozvoje

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Umožňujte dětem přijímat odpovědnost, samostatně vystupovat, vyjadřovat se, obhajovat vlastní názory, rozhodovat a spolurozhodovat, vyjadřovat se ke svému výkonu nebo výsledku. Poskytujte dětem co nejčastěji možnost uplatňovat kreativitu při vzdělávacích činnostech i v dalších aktivitách. 
 

Důležitá

  • Zapojujte děti do přípravy a realizace kulturních, informačních, charitativních, společenských i sportovních případě dalších akcí školy.
Méně důležitá
  • Podporujte systematické a pokud možno dlouhodobé vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje dětí.
  • Inspirujte se, vyhledávejte a využívejte zkušenosti škol a institucí s rozvojem osobnostních a sociálních kompetencí dětí a případně jejich hodnocení.

úvodní vysvětlení
kritérium