Doporučení pro zlepšení vlastního učení dětí

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Rozvíjejte sebehodnocení a vzájemné hodnocení mezi dětmi pro podporu jejich učení.
 

Důležitá

  • Podporujte metodické vedení, kolegiální podporu nebo vzdělávání pedagogů v dovednostech a metodách individualizace vzdělávacích cílů.
Méně důležitá
  • Využijte příležitosti ke vzdělávání pedagogů v oblasti sebehodnocení a vzájemného hodnocení dětí při vzdělávání. 

úvodní vysvětlení
kritérium