Podpora profesního rozvoje pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte společné akce spolupracujících škol (prezentace, semináře, konference, pracovní setkávání s cílem sdílení dobrých praxí a výměny zkušeností).
  • Podporujte jednotlivé pedagogy v jejich odborném růstu, vytvářejte podmínky pro jejich pravidelná setkávání s dalšími kolegy z oboru, metodické kabinety NPI ČR, odborné exkurze a další.
 

Důležitá

  • Uskutečňujte vzájemné návštěvy škol, využívejte možnosti a prostředky projektů podporujících spolupráci škol.
Méně důležitá
  • Spoluvytvářejte a sdílejte reference kvalitních ověřených kurzů a lektorů s dalšími školami.
  • Vytvořte podmínky a prostor pro sdílení evaluace vzdělávacích programů, které pedagogové absolvují.

úvodní vysvětlení
kritérium