Doporučení pro přístupnost pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Pravidla (např. školní řád, vnitřní řády školy, organizační řád) zveřejňujte tak, aby byly uživatelům co nejdostupnější (např. na webových stránkách školy, v informačním systému školy apod.). Myslete i na jazykové varianty a uživatele, kteří preferují tištěný text. Zvažujte, které informace potřebují jednotlivé skupiny adresátů, systém „všechno všem“ není účinný. Pravidla pro děti ztvárněte vhodnou formou (piktogramy, jejich vlastní obrázky) a umístěte je na dostupném místě přibližně ve výšce jejich očí.
  • Podle velikosti a struktury školy vyberte a využívejte některý z ověřených školních informačních systémů pro interní i externí komunikaci a správu informací a dat (např. Bakalář, Skola on-line, Edookit, SharePoint, intranet).
 

Důležitá

  • Ověřujte (např. dotazováním) aktuální stav možností přístupu pedagogů, dětí a jejich rodičů ke zveřejňovaným informacím (např. na webových stránkách školy, na nástěnce, v elektronické třídní knize, na intranetu školy) případně zajistěte alternativní možnosti včetně např. jazykové varianty.

úvodní vysvětlení
kritérium