1.1 Mateřská škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje