Doporučení pro rozvoj dovedností plánovat výuku

Při vyhodnocování kvality výuky se zabývejte naplňováním cílů ŠVP. Sdílejte účinné a ověřené postupy mezi pedagogy školy.

Dle podmínek školy vyčlenit personální kapacity pro metodické vedení a koordinaci pedagogů v oblasti plánování výuky na základě efektivního využívání kurikulárních dokumentů (ŠVP, časové rozvržení učiva apod.) a podkladů z výsledků vzdělávání žáků (typicky koordinátor ŠVP).

Inspirujte se příklady a zkušenostmi úspěšných škol s podobnými podmínkami, které dosahují dobrých výsledků, a navazujte s takovými školami spolupráci (učte se od úspěšných nebo naopak, jste-li úspěšní, sdílejte své zkušenosti s těmi, kteří to potřebují).