Metodická doporučení ke kritériím hodnocení - modifikace pro základní vzdělávání

1   Koncepce a rámec školy 2    Pedagogické vedení školy 3    Kvalita pedagogického sboru 4    Výuka 5    Vzdělávací výsledky žáků 6    Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)