Metodické doporučení ke kritériu 6.1

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Nevybírejte účastníky na základě charakteristik, které mohou být diskriminační (např. sociální status, znalost českého jazyka apod.)
  • Neodrazujte účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nepříznivým rodinným zázemím.

Důležitá

  • Přizpůsobte nabídku volnočasových aktivit širokému spektru zájemců, jejich možnostem a potřebám.
  • Aktivně a systematicky se zabývejte úpravami podmínek, organizace a obsahu vzdělávání tak, aby byla zohledněna specifika prostředí, účastníků i pedagogů.

úvodní vysvětlení
kritérium