5.4 Středisko sleduje a vyhodnocuje úspěšnost účastníků v průběhu, při ukončování vzdělávání a v dal