5.3 Účastníci střediska jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a projevují sociální a osobnos