Doporučení pro rozvoj dovedností plánovat vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Při vyhodnocování kvality vzdělávání se zabývejte naplňováním cílů ŠVP. Sdílejte účinné a ověřené postupy mezi pedagogy střediska.

Důležitá

  • Dle podmínek střediska vyčleňte personální kapacity pro metodické vedení a koordinaci pedagogů v oblasti plánování vzdělávání na základě efektivního využívání kurikulárních dokumentů (ŠVP, časové rozvržení apod.) a podkladů z výsledků vzdělávání účastníků.
  • Inspirujte se příklady a zkušenostmi úspěšných středisek s podobnými podmínkami, které dosahují dobrých výsledků, a navazujte s takovými středisky spolupráci (učte se od úspěšných nebo naopak, jste-li úspěšní, sdílejte své zkušenosti s těmi, kteří to potřebují).

úvodní vysvětlení
kritérium