Podpora profesního rozvoje pedagogů

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Podporujte společné akce spolupracujících středisek a organizací (prezentace, semináře, konference, pracovní setkávání s cílem sdílení dobrých praxí a výměny zkušeností).

Důležitá

  • Uskutečňujte vzájemné návštěvy středisek a organizací, využívejte možnosti a prostředky projektů podporujících spolupráci středisek a organizací.
  • Podporujte jednotlivé pedagogy v jejich odborném růstu, vytvářejte podmínky pro jejich pravidelná setkávání s dalšími kolegy z oboru, odborné exkurze a další.
Méně důležitá
  • Spoluvytvářejte a sdílejte reference kvalitních ověřených kurzů a lektorů s dalšími organizacemi.
  • Vytvořte podmínky a prostor pro sdílení evaluace vzdělávacích programů, které pedagogové absolvují.

úvodní vysvětlení
kritérium