Doporučení pro podporu pedagogů při rozvíjení kompetencí účastníků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Budujte důvěru a partnerské vztahy mezi vedením střediska, zaměstnanci a účastníky. Poskytněte účastníkům příležitost získat osobní zkušenost s demokratickým stylem vedení aktivit.

Důležitá

  • Zapojujte účastníky do chodu střediska (např. pomocí mládežnických parlamentů, při přípravě aktivit, vedení miniprojektů).
  • Využívejte možnosti partnerských návštěv na jiných střediscích, školách k seznámení s inspirativními metodami rozvoje demokratických hodnot ve škole. Dělte se o své zkušenosti.

úvodní vysvětlení
kritérium