Doporučení pro zajištění odborné kvalifikace

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Do pracovního poměru přijímejte především odborně kvalifikované pedagogické pracovníky, oceňujte profesionalitu v oblasti pedagogické i odborné.  
  • Při přijímání pedagogů pro dílčí pedagogickou činnost, dejte možnost a vytvořte podmínky pro splnění pedagogické kvalifikace.
 

Důležitá

  • Využívejte pestré nabídky institucí připravujících pedagogy volného času na zvyšování kvalifikace pedagogů, motivujte je a podporujte v zapojení se do dalšího studia
  • Spolupracujte s fakultami, sociálními partnery a dalšími institucemi; podporujte odborné stáže pedagogů; účastněte se konferencí, workshopů a setkání zaměřených na rozvoj pedagogické i odborné profese. 

úvodní vysvětlení
kritérium