Doporučení pro zkvalitňování podmínek

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Sledujte nové trendy a k nim pořizujte potřebné technologie využitelné v zájmovém vzdělávání, Modernizujte a aktualizujte vybavení kluboven a odborných učeben, doplňujte a inovujte materiální a technické vybavení.

Důležitá

  • Vybavujte středisko digitálními technologiemi (výpočetní technika, legorobotika, 3D tiskárny, herní prvky…), vytvářejte efektivní systém jejich využívání v dalších pedagogických činnostech.
Méně důležitá
 
  • Vybavte pedagogické pracovníky digitálními kompetencemi na potřebné úrovni. Naučte je smysluplně využívat digitální technologie s cílem zvýšení kvality a pestrosti zájmového vzdělávání.

úvodní vysvětlení
kritérium