Doporučení pro zajištění podmínek pro vzdělávací potřeby účastníků zájmového vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte materiální, technické a další podmínky pro zavádění trendů v zájmovém vzdělávání.

Důležitá
 
  • ​Dle kapacity a velikosti vašeho střediska využívejte příležitost zapojit se do projektů a dotačních programů, které vám umožní zajistit podmínky pro vaši činnost.
Méně důležitá
  • Průběžně vyhodnocujte, zda jsou ve vašem středisku zajištěny materiální podmínky v souladu s aktuálními potřebami účastníků.

úvodní vysvětlení
kritérium