Doporučení pro zajištění souladu řízení s právními předpisy

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Včas reagujte na změny právních předpisů a při jejich změně pravidelně aktualizujte interní předpisy. Prokazatelně a promyšleně s nimi seznamujte zaměstnance, externí spolupracovníky a účastníky zájmového vzdělávání.

Důležitá
 
  • ​Využívejte všechny dostupné formy dalšího vzdělávání v oblasti právních předpisů včetně samostudia, prezenčních i on-line vzdělávacích akcí.

úvodní vysvětlení
kritérium