Doporučení pro provádění vlastního hodnocení/autoevaluace střediska

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvořte jednoduchý systém autoevaluace jednotlivých oblastí střediska (např. pedagogických procesů, propagace, systému řízení) s nastavením časových období, reálných ukazatelů, evaluačních nástrojů a způsobů k vyhodnocování získaných informací, ideálně v písemné formě.

Důležitá
 
  • ​Zapojujte do promyšleného a systematicky plánovaného procesu autoevaluace maximum pracovníků střediska. Naučte používat pedagogické pracovníky základní evaluační nástroje (Analýza SWOT, dotazníkové šetření, hodnocení aktivity…) v jejich činnosti.
  • Vybírejte si témata k autoevaluaci v souladu s prioritami střediska. Dělejte jen takové autoevaluace, které dotáhnete do fáze nápravných opatření. Ty nedotažené jsou ztrátou času.
  • Připomínejte svým lidem, že hlavním smyslem autoevaluace střediska je získat kvalitní data pro dobré rozhodování týkající se zlepšování jednotlivých oblastí STŘEDISKA. Společně utvářejte koncept učící se organizace.
Méně důležitá
  • Naučte pedagogické pracovníky zpracovat kvalitní dotazník.
  • Využívejte pro zlepšování svého systému evaluace příklady inspirativní praxe jiných úspěšných středisek.

úvodní vysvětlení
kritérium