Doporučení pro podporu psychohygieny a zdravého životního stylu

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Vytvářejte a využívejte vhodné podmínky pro psychohygienu účastníků i pedagogů a pro zdravý životní styl (např. parkování pro kola, den bez aut, relaxační zóny).

  • Organizujte vzdělávání tak, aby byl podporován zdravý životní styl a zajištěna psychohygiena účastníků i pedagogů.
Důležitá
 
  • ​Podporujte realizaci akcí s tematikou zdravého životního stylu.
  • Dbejte na zdravý životní styl při výběru potravin a nápojů v zařízeních umístěných ve středisku (bufet apod.), případně zapojte účastníky do volby sortimentu potravin a nápojů, nabízených ve středisku.
  • Zajistěte kvalitní a systematické vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, psychohygieny, bezpečnosti včetně bezpečného používání internetu a sociálních sítí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky střediska.
 

úvodní vysvětlení
kritérium