Doporučení pro přístupnost pravidel

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Pravidla (vnitřní řád střediska a další vnitřní předpisy) zveřejňujte tak, aby byly uživatelům co nejdostupnější (např. na webových stránkách střediska, v informačním systému střediska apod.). Myslete i na jazykové varianty a uživatele, kteří preferují tištěný text. Zvažujte, které informace potřebují jednotlivé skupiny adresátů, systém „všechno všem“ není účinný.
 

Důležitá

  • Ověřujte (např. dotazováním) aktuální stav možností přístupu pedagogů, účastníků a jejich rodičů ke zveřejňovaným informacím (např. na webových stránkách střediska, na nástěnce, v elektronickém deníku zájmových útvarů, na intranetu střediska) případně zajistěte alternativní možnosti včetně např. jazykové varianty.
Méně důležitá
  • Podle velikosti a struktury střediska vyberte a využívejte některý z ověřených informačních systémů pro interní i externí komunikaci a správu informací a dat (např. Domeček).

úvodní vysvětlení
kritérium