5.1 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích oblaste