Doporučení pro zkvalitnění osobnostního a sociálního rozvoje žáků

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Zvyšujte míru sounáležitosti žáků se školou (např. budování rituálů, výukové aktivity napříč obory, podpora aktivní spolupráce, kreativita a spoluzodpovědnost žáků napříč obory při přípravě a realizaci akcí školy, aktivity posilující neformální setkávání, projektové dny).

Důležitá

  • Prezentujte pozitivní vzory (např. návštěva vystoupení profesionálních umělců, setkávání s umělci regionu, spolupráce s úspěšnými absolventy školy, besedy s umělci a s bývalými absolventy).
  • Umožněte žákům spolupráci se sociálními partnery především v blízkosti školy (např. spolupráce s neziskovými organizacemi a s bývalými žáky, kteří našli pozdější uplatnění v oblasti školou využitelných aktivit, zapojování školy do benefičních a sociálních akcí, stáže apod.).

úvodní vysvětlení
kritérium