Doporučení pro zkvalitňování přípravy vzdělávání

Doporučení slouží pouze k inspiraci při zkvalitňování školy vzhledem k danému kritériu.

Nejdůležitější

  • Společně s pedagogy budujte vzdělávací prostředí, v jehož centru je dítě a ve kterém jsou děti uznáváni jako individuality. Zpracovávejte konkrétní vzdělávací nabídku s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivých dětí. Zaměření na jednotlivé děti neznamená ústup od požadavku kvality výsledků vzdělávání a vysokých očekávání.
  • Pro zlepšování v oblasti pedagogického plánování využívejte nástroje kolegiální podpory typu interního i externího mentoringu, koučinku, poradenství, služeb metodických kabinetů, pedagogických konzultantů apod.
  • Využívejte příkladů inspirativní praxe v oblasti zavádění kolegiálních návštěv ve vzdělávání (motivovat, seznámit pedagogy s přínosem a možnostmi získání inspirací pro vlastní činnost tak, aby docházelo ke zlepšování vlastních pedagogických kompetencí).  
 
Méně důležitá
  • Podpořit prakticky zaměřené vzdělávání pedagogů rozvíjející jejich dovednosti efektivně plánovat vzdělávání, posilovat vnitřní motivaci dětí k poznávání a kriticky myslet.

úvodní vysvětlení
kritérium